Wie zijn wij?

CHS is in 2007 opgericht en heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van zorginstellingen en zorgverzekeraars bij het bereiken van hun kwaliteits-, efficiency en veranderdoelstellingen. Dit wordt gerealiseerd door ze te voorzien van bruikbare stuurinformatie en praktijkgerichte ICT-oplossingen. CHS is met name gespecialiseerd in DBC gerelateerde thema's.

 

Het ontstaan van CHS

CHS is ontstaan naar aanleiding van een bij een zorgverzekeraar uitgevoerde interim opdracht. Doelstelling van deze opdracht was het opzetten van een controle methodiek voor gedeclareerde DBC's. Zorgverzekeraars hebben een formele verplichting om controle uit te voeren op alle gedeclareerde zorg. DBC's waren destijds net nieuw. De zorgverzekeraars moesten op de één of andere manier controleren of die conform de richtlijnen waren ingediend. Al snel bleek dat met bestaande softwareoplossingen en dan met name het grote volume aan data een belemmering vormde om tot zinvolle inzichten te komen. Op basis van de BI tool ‘Diver' is vervolgens een DBC Analysetool ontwikkeld. Na een voorzichtige start in het voorjaar van 2007, ontwikkelde CHS zich al snel tot een onderneming die analyses uitvoert op het grootste deel van de Nederlandse ziekenhuisdeclaraties. In het najaar van 2007 werd al meer dan 80% van de gedeclareerde ziekenhuiszorg geanalyseerd met de speciaal daarvoor ontwikkelde software.

 

Na 2007 heeft CHS zich gestaag verder ontwikkeld tot het bedrijf dat het nu is. Naast analyseproducten (waaronder de DOT Controle Module® en DubDec® MSZ) op het gebied van medisch specialistische zorg zijn ook producten ontwikkeld op het gebied van de GGZ en Farmacie. Analyseproducten op andere gebieden binnen de zorg, waaronder Tandheelkunde en AWBZ zijn in ontwikkeling. CHS bedient als onafhankelijke partij binnen de sector MSZ, GGZ en Farmacie diverse zorginstellingen en tevens de zorgverzekeraars.

 

Speerpunten

 

 • CHS is in 2007 opgericht en heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van zorginstellingen en zorgverzekeraars bij het bereiken van hun kwaliteits-, efficiency en veranderdoelstellingen.
 • Sinds oktober 2015 is CHS geen commercieel bedrijf meer en is Vektis de eigenaar van CHS.
 • CHS is dus van, én voor de zorgverzekeraars.
 • CHS heeft geen winstoogmerk.
 • De (versnelde) overname door Vektis is uitgevoerd in opdracht van de zorgverzekeraars.
 • Voor deze overname zijn investeringen gedaan die momenteel door de gebruikers van de DCM AOM® opgebracht worden middels een opslag op het tarief. Met ingang van 2018 zal dit separaat in rekening gebracht worden.
 • CHS heeft de afgelopen periode in samenwerking met Vektis haar dienstverlening verbeterd tegen aanzienlijk lagere kosten.
 • CHS heeft diepgaande kennis op het gebied van MSZ en GGZ, maar ook van slimme IT oplossingen. De kracht van CHS is deze beide te combineren en daarmee makkelijke
  oplossingen voor complexe controles te bieden.
 • CHS zal in 2017 haar dienstverlening voortzetten onder een andere naam.