Wie zijn wij?

CHS is in 2007 opgericht en heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van zorginstellingen en zorgverzekeraars bij het bereiken van hun kwaliteits-, efficiency en veranderdoelstellingen. Dit wordt gerealiseerd door ze te voorzien van bruikbare stuurinformatie en praktijkgerichte ICT-oplossingen. CHS is met name gespecialiseerd in DBC gerelateerde thema's.

 

Het ontstaan van CHS

CHS is ontstaan naar aanleiding van een bij een zorgverzekeraar uitgevoerde interim opdracht. Doelstelling van deze opdracht was het opzetten van een controle methodiek voor gedeclareerde DBC's. Zorgverzekeraars hebben een formele verplichting om controle uit te voeren op alle gedeclareerde zorg. DBC's waren destijds net nieuw. De zorgverzekeraars moesten op de één of andere manier controleren of die conform de richtlijnen waren ingediend. Al snel bleek dat met bestaande softwareoplossingen en dan met name het grote volume aan data een belemmering vormde om tot zinvolle inzichten te komen. Op basis van de BI tool ‘Diver' is vervolgens een DBC Analysetool ontwikkeld. Na een voorzichtige start in het voorjaar van 2007, ontwikkelde CHS zich al snel tot een onderneming die analyses uitvoert op het grootste deel van de Nederlandse ziekenhuisdeclaraties. In het najaar van 2007 werd al meer dan 80% van de gedeclareerde ziekenhuiszorg geanalyseerd met de speciaal daarvoor ontwikkelde software.

 

Na 2007 heeft CHS zich gestaag verder ontwikkeld tot het bedrijf dat het nu is. Naast analyseproducten (waaronder de DOT Controle Module® en DubDec® MSZ) op het gebied van medisch specialistische zorg zijn ook producten ontwikkeld op het gebied van de GGZ en Farmacie. Analyseproducten op andere gebieden binnen de zorg, waaronder Tandheelkunde en AWBZ zijn in ontwikkeling. CHS bedient als onafhankelijke partij binnen de sector MSZ, GGZ en Farmacie diverse zorginstellingen en tevens de zorgverzekeraars.

 

Speerpunten

 

  • CHS is een onafhankelijk, jong en dynamisch bedrijf dat durft te ondernemen in de zorg;
  • Wij zijn experts op het gebied van analytische software en combineren dit met diepgaande inhoudelijke kennis van de zorg;
  • CHS heeft de grondslag gelegd voor het standaard classificatiesysteem (DubDec Keuringsmethodiek®) voor controles op DBC's dat in de gezondheidszorg wordt gebruikt!;
  • In opdracht van ZN en in samenwerking met Vektis, levert CHS de controleapplicatie voor controle op DBC-zorgproducten, de DCM®, voor alle zorgverzekeraars en die tevens wordt aangeboden aan alle ziekenhuizen;
  • Met trots mogen we ons op dit gebied dan ook marktleider noemen;
  • CHS heeft een unieke positie vooral doordat we zowel voor zorgverzekeraars als voor zorginstellingen werken. Wij zijn onafhankelijk!;
  • Wij doen ons werk op persoonlijke en professionele wijze, met oog voor de mens achter de cijfers en tevens vanuit een helikopterview.