Procesanalyse

Hoe goed verloopt uw DBC/DOT proces?

CHS levert diverse softwareproducten, die u helpen controles op DBC en DBC-zorgproduct declaraties af te handelen. De toegevoegde waarde van onze software oplossingen, kan alleen goed tot zijn recht komen als deze afgestemd is op de bedrijfsprocessen. Hiervoor is een goed inzicht in en begrip van deze processen nodig.

CHS helpt u deze processen op pragmatische wijze in beeld te brengen en de mogelijkheden deze processen verder te stroomlijnen inzichtelijk te maken. Hierbij richten we ons op de doelen en vervolgens de samenhang van de verschillende processen en activiteiten. De praktijk leert dat bijvoorbeeld door afspraken helder te maken, controlepunten in het proces in te bouwen of door taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijker vast te stellen, vaak met vrij eenvoudige aanpassingen grote verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Daarbij kunt u profiteren van onze langjarige ervaring met deze specifieke processen in al haar variaties, zowel bij zorgverzekeraars als bij zorginstellingen.

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw bedrijfsprocessen en de beschikbaarheid van betrokken kan in een periode van ongeveer een week een helder en pragmatisch overzicht van onze bevindingen en verbetermogelijkheden worden opgeleverd. Desgewenst kan ook ondersteuning plaatsvinden in het realiseren van deze verbetermogelijkheden. Zie hiervoor tevens de informatie onder Procesoptimalisatie.

 

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!