Procesoptimalisatie

Tijd voor een verbetering?

 

U kent uw processen goed, maar u realiseert zich dat het nodige te verbeteren valt. Echter, in de tussentijd moet de winkel open blijven. En dat is, met alle veranderingen die momenteel op u en uw medewerkers afkomen en naast de gewone werkzaamheden, niet altijd gemakkelijk te realiseren. Daarbij wilt u ook dat verbeteringen van processen blijvend zijn.

 

CHS kan u helpen de processen doeltreffend en doelmatig te optimaliseren. Daarbij kunt u profiteren van onze langjarige ervaring met deze specifieke processen in al haar variaties, zowel bij zorgverzekeraars als bij zorginstellingen.

 

Wij geloven daarbij dat de meest duurzame vorm van verbeteren gelegen is in het gezamenlijk vorm geven van de verbeteringen. Dit doen wij door gezamenlijk met de medewerkers de veranderingen vorm te geven.

Onze aanpak is pragmatisch, waarbij we ons primair op de doelen van de processen richten. Daarna wordt beoordeeld in hoeverre verschillende activiteiten bijdragen aan het realiseren van deze doelen en kijken we naar de samenhang tussen de verschillende processen. Daarbij brengen we de verbetermogelijkheden in kaart en stellen gezamenlijk een actieplan op. In de uitvoering kan daarbij gebruik worden gemaakt van diverse op basis van onze praktijkervaring ontwikkelde ondersteunende middelen. Afspraken, procesbeschrijvingen en dergelijke worden daarbij gedocumenteerd en komen beschikbaar als naslag voor het team. 

De doorlooptijd van een procesoptimalisatie traject is onder meer afhankelijk van de scope van het traject, de omvang en complexiteit van uw bedrijfsprocessen en de beschikbaarheid van betrokken.

 

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!