DCM VM2®

De DCM VM2® is een applicatie, die integraal alle DBC-zorgproducten controleert op serialiteit en
parallelliteit. De DCM VM2® is ontwikkeld door Vektis en CHS in opdracht van Zorgverzekeraars
Nederland
(ZN).

 

De DCM VM2® wordt ingezet bij de vooraf controles door zorgaanbieders. Doordat alle
zorgverzekeraars gebruik maken van een applicatie met dezelfde controleregels (DCM AOM®),  zal een achteraf controle bij de zorgverzekeraars voor de zorginstellingen uniforme controle uitkomst opleveren.

 

De DCM VM2® wordt door de gezamenlijke zorgverzekeraars beschikbaar gesteld aan de
ziekenhuizen. Elk ziekenhuis kan met ingang van 2012 beschikken over een aparte omgeving, waarop kan worden ingelogd door de daarvoor gemachtigde gebruikers van de betreffende instelling via een beveiligde portal. De éénmalige investering om van de DCM VM2® gebruik te kunnen maken bedraagt € 3.525,- excl. BTW.

 

Is de DCM VM2® geïmplementeerd, dan keurt deze applicatie de aangeleverde dataset met te declareren DBC-zorgproducten en biedt vervolgens inzage in resultaten van de controle. De resultaten van deze controle zijn hetzelfde als de uitkomsten van de achteraf controles van de zorgverzekeraars. Echter, de zorginstelling krijgt nu de mogelijkheid om de afgekeurde regels te corrigeren vóórdat ze worden gedeclareerd. Op deze manier is de zorginstelling niet afhankelijk van de planning van de achteraf controles van de zorgverzekeraars. Het afhandelingproces van de controles ligt zo in handen van de zorginstelling zelf.

 

Administratieve lasten zullen hierdoor bij zowel zorginstellingen als zorgverzekeraars worden
verminderd. Is het controleproces goed op orde dan moet dit uiteindelijk leiden tot een afname
van het aantal en de intensiteit van de formele achterafcontroles op
serialiteit en parallelliteit door zorgverzekeraars.

 

Voordelen DCM VM2® samengevat:

  • Uniformiteit in controle uitkomsten en afhandeling;
  • Vermindering administratieve lastendruk door geringere omvang afkeuringen en betere communicatie rond declaratieproces;
  • Kwaliteitsverbetering DBC-zorgproductregistratie door feedback kort na ontstaan van probleem;
  • Voorspelbaar resultaat van controle en daarmee controle- en correctieproces beter planbaar;
  • Faciliteert de discussie met de zorgverzekeraar over de juistheid van de controleregels;
  • Geen ontwikkel en exploitatiekosten van de DCM VM2® voor rekening ziekenhuizen;
  • Voor afhandelen uitval niet afhankelijk van planning zorgverzekeraars;
  • Mogelijkheid om te benchmarken met andere instellingen.

 

Overzicht van aangesloten zorginstellingen. Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact met ons op.