DCM AOM®

De DCM AOM® is een applicatie, die integraal alle DBC-zorgproducten en zorgactiviteiten controleert op Rechtmatigheid (onder andere duur, serialiteit en parallelliteit). De DCM AOM® is ontwikkeld door CHS in samenwerking met Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Alle zorgverzekeraars en Volmachten maken gebruik van de DCM AOM® bij de achteraf controle. De DCM® controles maken integraal onderdeel uit van de Handreiking 2014.

 

De DCM AOM® keurt de aangeleverde dataset met gedeclareerde DBC-zorgproducten en zorgactiviteiten en biedt vervolgens inzage in de resultaten van de controle. De resultaten van deze controle kunnen door de zorgverzekeraar worden gebruikt om de achterafcontrole uit te sturen richting de zorginstellingen en ter toetsing van de door zorginstellingen uitgevoerde zelfonderzoeken. Onderdeel van de DCM AOM® is een module (AOM) die de afhandeling van de achterafcontrole ondersteunt. Het convenant tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is hierbij als uitgangspunt gebruikt.

 

Doorontwikkeling van de DCM® controleregels vindt plaats door de werkgroep controles in afstemming met zorgaanbieders en koepels en onder regie van ZN.  

Download visiedocument ZN
Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact met ons op.