DubDec® GGZ

Met de DBC-analyse van CHS kunt u DBC's op kwaliteit controleren en dubieuze DBC's, conform de normen van DBC onderhoud en Zorgverzekeraars Nederland, opsporen.

Op 9 juni 2010 is de Regeling zorgverzekering gewijzigd; de rechten en verplichtingen van zorgverzekeraar en zorgaanbieder in het kader van de materiële controle en fraudeonderzoek met betrekking tot de Zorgverzekeringswet heeft hiermee een wettelijke grondslag gekregen.

 

Zorgverzekeraars hebben daarmee de formele verantwoordelijkheid om materiële- en kwaliteitscontrole uit te voeren op alle declaraties. Deze controle moet uitgevoerd worden op rechtmatigheid en doelmatigheid. De richtlijnen hiervoor worden opgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en DBC onderhoud.

DBC controle neemt hierbij een bijzondere plek in. Bij DBC controle moet het gehele gedeclareerde bestand, inclusief historie, beoordeeld worden. In tegenstelling tot andere declaratie controles kan bij DBC controle geen steekproef worden getrokken.

Over het volledige DBC bestand van soms meer dan een miljoen DBC declaraties moeten zorgverzekeraars aan de hand van de onderliggende relaties bepalen of deze declaraties voldoen aan de richtlijnen.

CHS heeft een analysetool ontwikkeld, DubDec® GGZ, die de rechtmatigheid van DBC declaraties kan vaststellen, conform de normen van DBC onderhoud en de NZa.

Onze analyse wordt uitgevoerd op verschillende gedefinieerde risico's waaronder:

  • Dubbel gedeclareerde DBC's;
  • Onterechte parallelle DBC’s;
  • Onterechte seriële DBC's;
  • Duur van DBC's.
     

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact met ons op.