Proactieve Materiële Controle®

Om de ontwikkeling van zorgkosten te kunnen monitoren, zowel in de tijd als tussen instellingen onderling, heeft CHS de Proactieve Materiële Controle® (PMC®) ontwikkeld.

 

De PMC® is een applicatie waarbinnen een statistisch verantwoorde benchmark kan worden uitgevoerd en het resultaat hiervan middels detailonderzoek kan worden beoordeeld.

 

Door gedeclareerde kosten van zorginstellingen en specialismen vergelijkbaar te maken op een zinvol niveau, en daarbij te corrigeren voor bekende confounders, kan gericht monitoring plaats gaan vinden op risico’s en gestuurd gaan worden op doelmatigheid. Doordat de analyse plaatsvindt vanuit daadwerkelijk financieel effect, kan dit bovendien op zeer efficiënte wijze plaatsvinden en worden nog niet bekende significante risico’s niet over het hoofd gezien.

 

Voor zorgverzekeraars zal het op deze wijze mogelijk zijn zorginstellingen met het landelijk gemiddelde te vergelijken op basis van:

  • Het totaal van alle geanonimiseerde declaraties van deelnemende zorgverzekeraars (in ieder geval meer dan 80% van alle declaraties) over een bepaalde periode. Daarbij worden de declaraties van andere zorgverzekeraars enkel inzichtelijk gemaakt als landelijk gemiddelde over het geanonimiseerde totaal;
  • Alle declaraties van de zorgverzekeraar zelf.

 

De analyse - en rapportagemogelijkheden in de PMC® kunnen daarbij worden aangepast aan uw specifieke wensen en behoeften. Daarnaast is de kennis bij onze klanten vaak verspreid aanwezig binnen de organisatie. CHS biedt daarom tevens diverse vormen van ondersteuning en advisering, waarbij de analyses ook volledig kunnen worden uitbesteed aan CHS.

 

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact met ons op.