Sectoren

Ons streven is een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige verdeling van beschikbare middelen voor benodigde zorg. Dit willen we bereiken door bij te dragen aan kostenbewustzijn, door samenwerking in de controleketen te faciliteren en inzicht te verschaffen in de bedrijfsvoering van betrokken partijen en in de enorme hoeveelheid beschikbare data. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat dit alleen in nauwe samenwerking tussen partijen tot stand kan komen. Deze samenwerking faciliteren wij vanuit een onafhankelijk positie.

CHS is actief in de sectoren Medisch Specialistische Zorg en GGZ.

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact met ons op.